Kvinders overgangsalder er en guldgrube

Kvinders overgangsalder er en af de mest fremhævede overgangsfaser. Det er ikke blot et enormt og konstant interessefelt, men også en industri, hvor der spindes guld på metoder, bøger, medicin og diæter som man kan vælge efter smag og behag. For den kvindelige overgangsalder kommer ikke uden symptomer og generelt ubehag.

Holistisk Sundhed i Sinnets verden kommer i denne artikel med et bud på, hvordan vi kvinder kan lære at omfavne overgangsalderen uden at føle os svage og syge, eller rettere sygeliggjorte.

For det er en reel fare, når man fra flere fronter og uafladeligt møder negative holdninger til kvindekroppens ændringer med alderen.

Kvindagtig – fra skældsord til værditillæg

Vi lever i et samfund, der vurderer kvinder på evnen til at være fysisk attraktive til enhver tid,  lige fra de bliver født,. Inden piger er blevet teenagere er de godt og grundigt præget til “at se godt ud” og til “at være seje og aktive” i nævnte rækkefølge, og den holdning er så indgroet,at den præger kvinder gennem hele livet. Er man så heldig at være født køn og attraktiv, kæmper man aktivt mod enhvert alderdomstegn ved at købe sig til alverdens form for skønhedsfremmende/-bevarende remedier.

Er man ikke født som særligt fysisk attraktiv, kæmper man måske om at blive set og hørt for noget andet. Det kan være en høj intelligens eller særligt kreativ/aktiv/succerig.

Fra et holistisk synspunkt er fysisk ubehag en besked om, at der er noget andet på færde, som man skal kigge lidt dybere efter for at få øje på.

Det er altså aldrig nok at symptombehandle diverse tegn på ubehag og påstanden her er, at det kan gøre mere skade end gavn.


“Kvinders overgangsalder er en industri, hvor der spindes guld på metoder, bøger, medicin og diæter”

Vi skal starte et helt andet sted, når vi er ved kvinders overgangsalder; nemlig ved kvinders generelle selvværd og kvindeopfattelse. For fysisk ubehag, som følge af overgangsalderen, betyder rent faktisk noget, og det skal man ikke gøre alt muligt for at “få væk”.

Overgangsaldre er der mange af i løbet af livet. Lige fra vi bliver født til vi dør, oplever vi forskellige overgange. Nogle vokser man automatisk ind i med alderen, såsom barnets vej til teenager, fra teenager til voksen, og dernæst til den midaldrendes overgangsalder, som er den vi vil kigge på i denne artikel.

Ved hver overgangsalder står vi ved en energimæssig port af åndelige dimensioner, som indikerer overgangen fra et ståsted til et andet. Og udover de aldersbetingede overgangsfaser er der en række individuelt orienterede overgangsfaser, som udløses af personlige oplevelser, som f.eks fødslen af et barn, dramatiske og/eller traumatiske oplevelser.

Livets cirkler

Kunsten for alle overgangsfaser er, at før man træder ud af en fase og ind i en anden, skal man efterlade noget af sig selv på et mentalt/følelsesmæssigt og åndeligt plan, for at kunne åbne sig og efterfølgende omfavne alt det nye.

Alt liv er forbundet i cirkler af energi = åndelig vitalitet, som gradvist bliver til flere og flere i stadigt udvidende og opadgående spiraler.

Når kvinder kommer i overgangsalderen, er vi midt i livet og formet og præget af alverdens personlige samt kollektive oplevelser.

Hos oprindelige globale folkeslag fejres kvinders overgangsalder på forskellige måder som er kulturelt betingede. Men fælles for dem alle er fejringen af den viise kvinde, som går fra rollen som den omsorgsgivende moder jord, til at være bibliotek for dyb visdom og opløftende indsigter.

Fejringen og dermed værdsættelse af Den Viise Ældre, skal vi mange århundrede tilbage i tiden for at finde i vores samfund. Det er vores største og vigtigste problem i forhold til kvinders overgangsalder. At vi overalt bliver mødt på det underliggende faktum, at ældre kvinder ikke har nogen værdi. En kulturel prægning, der måske ikke er noget, som vi er bevidste om, men som i høj grad betyder noget for vores livskvalitet. Det er ikke for ingenting, at udsagn som “kvinder bliver usynlige med alderen” findes i vores vokabularium.

Når selvværdet er i bund, er det alt andet lige, sværere at være god mod sig selv, hvilket er alfa og omega for at komme igennem overgangsfasen og ud på den anden side med trivsel og livskvalitet i god behold.

De fysiske ubehag i form af svedeture, søvnløshed og tørre slimhinder, er noget som alle kvinder vil opleve i overgangsfasen og påstanden i denne artikel er, at det ikke nødvendigvis er noget vi med vold og magt skal prøve at undgå. Vi skal ikke købe ind til hverken hormonbehandlinger, medikamenter, eller rigide diæter for at undgå overgangsbetingede gener. – Nix!. Vi skal i stedet lære at skifte det kvinde-nedgørende-u-tilstrækkeligheds-billede, som omverden pådutter os, helt ud med et spritnyt perspektiv af lutter konstruktiv og opløftende styrke.

Et perspektiv, der handler om ubegrænset kærlighed og accept af kvindekroppen, som den er i sin uspolerede og umanipulerede natur. Den er i sandhed et mirakel, som den lever, udvikler sig og forandres igennem hele tilværelsen. Et sted fuld af gådefuld magi, som kræver dyb respekt og plads til alt hvad der har med bløde, søde, inderlige og feminine værdier at gøre.

Sinnet Tiwaz - TransitionAlt handler om perspektiv

Der er nok at tage fat på, for det handler for langt de fleste om at skifte perspektiv 180 grader, for at komme hele det maskuline præstationsræs til livs, som vi er blevet opdraget til at skulle efterligne og blive til. Mandhaftige kvinder, der løber derudaf i rasende fart og med hård hånd og ditto retorik kæmper ulige magtkampe med mændene om alverdens store og små ting, mens vi mister fornemmelsen for kvindelige værdier.

At acceptere og dernæst omfavne den midaldrende overgangskvinde inden i sig selv er første skridt på vejen til at få det bedre. For når selvforståelsen og selvværdet er i top, vil krop, sind og sjæl få det meget bedre, og generne bliver mere mindre.

Næste skridt på vejen er at acceptere at ubehag og gener bærer vigtige budskaber i sig selv, og derfor skal fokus flyttes fra partout at ville fjerne symptomer til at forstå og anerkende det underliggende budskab.

Når det kommer til hedeture, tørre slimhinder, brudte søvnmønstre og ukontrollerbare følelsesudbrud, er budskabet at vi skal lære at geare ned i vores tempo og måske helt sige fra overfor hidtidige interesser og karrierer. Fra at have været effektiv, multitaskende, altfavnende og måske dominerende i vores forskellige kvinderoller, handler det nu om at give plads til det eftertænksomme, indlevende, langsommelige og inderlige i det kvindelige væsen. Jo mere modstand vi har på overgangsalderen, som man kan kalde for “tilværelsens automatiske justeringsprincipper”, jo mere vil vi lide under ovennævnte symptomer.

I følge universelle principper er kvinden, generelt set, tæt forbundet med moder jord og dermed en sand “natur-beholder”. Vi er i stand til at føle ting som ellers ligger uden for den håndgribelige verden. Intuition og instinkter, der trænger til at blive hørt og påskønnet i en moderne verden, der gør lige det modsatte.


“Nattens tavse indsigter er nogle af de rigdomme, der giver glæde og dybde, når vi forstår at udnytte de søvnløse timer, i stedet for at dope os i søvn”.

Hedeture er uforudsigelige udrensningsrunder, som ganske ofte udløses og står i tæt forbindelse med de åndelige budskaber solen sender os under sol- og geomagnetiske storme, som ikke blot skaber nordlys i det ydre landskab, men også i det indre kvindelige univers under hele overgangsalderen. Når man er opmærksom på og bevidst om hedeturenes indbyggede budskaber, kan man udvide sin bevidsthed til hidtil uanede muligheder.

De tørre slimhinder betyder tid til større sårbarhed, for der skal tages hensyn til helbredet, og det kan man kun, når man giver efter for det som er; nemlig en større sårbarhed. Sårbarhed vendes til kvinders største styrke, når det anerkendes, at det at være sårbar blot betyder, at man tager hensyn til sig selv. Helt konkret ved at sænke farten, og sådan, på det helt lavpraktiske plan, betyder det overgangsalder til Langsom Sex. Hvis alverdens tantra overhovedet skal give mening for den stressramte og hektiske danske kvinde, er det et must at kunne vige for Det Som Er i øjeblikket, uden forsøg på at lave noget om.

Generelle følelsesudsving som også påpeges som værende et gene i overgangsalderen skal i stedet anses som en kæmpe force, for ingen er så sanselig, følsom og intuitivt skarp som den modne kvinde, hvis ellers hun giver sig selv lov til at være det. Chancen for at blive til et integreret væsen, der er og gør det hun siger er den allerstørste attribut ved at imødekomme overgangsalderen med åbenhed og accept.

Den kvindelige overgangsalder indbyder til en hel ny og opgraderet version af os selv, hvor mod, styrke, indlevelse, passion og sensitivitet er nøgleordene.

Den modne kvinde er stærk og autentisk, medfølende og respektindgydende, indlevende og sanselig, hvis vi giver hende lov til at være det.

Holistisk sundhed i forbindelse med den kvindelige overgangsalder, handler om at omgive sig med og være alt det, som er godt, ved at sige nej til alt det som ikke længere giver mening, eller føles godt for os.

At afslutte en livscirkel for, at påbegynde en ny, handler om at kunne omlægge gamle vaner og sige farvel til den gamle livsstil; at kunne efterlade en livscirkel uden at efterlade løse ender og på den måde møde den nye version af sig selv med værdighed og glæde.


Sinnet Tiwaz. Foto Alexandar SøndergaardFaktaboks om holistisk sundhed under Sinnets verden

Holisme betyder helhed og holistisk sundhed handler om at bringe harmoni og balance mellem krop, sind og sjæl. Sundhed og mangel på samme skal ikke kun vurderes kropsligt, men ved at man tilgodeser alle aspekter af den menneskelige eksistens. Ånd, psyke, og sjæl skal være i afbalanceret trivsel for at kroppen afspejler sundhed.

Sinnets verden byder regelmæssigt på artikler indenfor holistisk sundhed.

Bemærk: her er tale om forfatterens meninger ud fra personlige indsigter og erfaringer, ikke om vidensbaseret evidens.


Copyright:
Tekt og billede: Sinnet Tiwaz, Rezonanz.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *