Ånd og sjæl i en moderne verden.

Foredrag Alle Tiders Liv
Har vi det  liv vi drømmer om? Er vi der, hvor vi gerne vil være? Eller har vi tilpasset os så meget, at vi ikke længere ved, hvem vi er men hele tiden forsøger at tilpasse os?

Det kommer foredragsholderen, klummeskribenten og kunstneren Sinnet Tiwaz ind på i sit foredrag Alle Tiders Liv. Her taler hun om hvor stærk en indflydelse omverdenen og medierne har på, hvordan vi tænker og agerer med hinanden og i det offentlig rum. Og ikke mindst hvad vi kan gøre ved det.
For selvom vi tror, at vi er selvstændige væsener, kan kun de færreste af os sige os fri for at være under påvirkning af, hvad andre synes. At lykkes med livet drejer sig om at bruge sine muligheder og sit talent.

Sinnet Tiwaz personlige livsrejse og studier i indiansk livsfilosofi danner baggrund for dette spændende foredrag, der vender op og ned på den danske selvforståelse og samtidigt beriger deltagerne med eventyrlige fortællinger fra tilværelsens mere magiske dimensioner.

Det handler om at implementere forfædrenes myter i nutidens livsforståelse, da det er den mytiske verden, der bygger bro mellem den åndelige og den materielle side af tilværelsen, så der kommer bedre overensstemmelse mellem krop og sjæl.


Foredraget kan bookes hos LOF eller direkte på 25 76 30 22

Giv det meningsløse mening

Liv og sjæl er væsentlige nøgleord i Sinnets univers, hvilket hun kommer ind på i foredraget Alle Tiders Liv. Sinnet Tiwaz kommer også ind på, hvor stærk en indflydelse “storytelling” har på vores livskvalitet.

”Storytelling” eller historiefortælling har en særlig kraft, der giver mening til det meningsløse, opløfter og skaber sammenhæng. Mening giver livskraft, mens meningsløshed gør det modsatte, og vi har på mange måder fjernet os så meget fra den indre verdens rigdomme, at vi i dag ikke længere tror nok på vores medfødte autoritet og evne til at navigere stilsikkert i en kompleks verden. Det giver os en følelse af afmagt, der forringer vores livskvalitet.

 “Sjælens sprog er gjort af samme stof som myter. Egoets sprog er hverdagens trivielle virkelighed. Vi har brug for begge dele, for selvom vi tror, at vi er selvstændige væsener, kan kun de færreste af os sige os fri for at være under påvirkning af, hvad andre synes og gør.
Og det er jo helt galt. ” – Sinnet Tiwaz

Foredraget varer 2 timer, men effekten kan vare hele livet. Sinnet Tiwaz kan bookes hos LOF, eller 25 76 30 22. Du er også velkommen til at sende os en mail på: redaktion@rezonanz.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *